010 315 6600 (Päivystys: 010 315 6610) info@ulefos.fi
Valitse sivu

Pumput ja pumppaamot

Hinnasto


Ulefos pumppaamossa yhdistyy perinteet, laatu, kestävyys ja tulevaisuus

Hanki laadukas pumppaamo ULEFOS Oy:ltä. Olemme erikoistuneet maanpäällisiin jätevesipumppaamoihin.
Maanpäällisessä jätevesipumppaamossa pumput sijaitsevat maan päällä lämmitetyssä ja valaistussa huoltotilassa/ rakennuksessa. Pumppujen huolto- ja kunnossapito on turvallista ja helppoa toteuttaa huoltotilassa. Asianmukaiset huoltotilat yhdistettynä esim. Gorman-Ruppin T- ja V/VS -sarjan pumppujen huoltoystävällisyyteen takaavat käyttäjälleen kustannussäästöjä koko pumpun elinkaaren ajan.

Maanpäällinen pumppaamo soveltuu kaikenlaisille jätevedenpumppauskohteille, ja on erityisen hyvä valinta jäteveden siirtolinjojen pumppaamoksi ja vanhojen saneerattavien betonipumppaamokohteiden pumppaamoksi.

Miksi valita Ulefos pumppaamo

 • Maanpäällinen pumppaamo itseimevällä pumpulla
 • Mökkipumppaamot
 • Peruspumppaamot
 • Gorman Rupp itseimevät pumput
 • PX Flow uppopumput
 • Pumppaamosaneeraukset
 • Huolto ja varaosat

ULEFOS Oy toteuttaa maanpäälliset itseimevät pumppaamot Gorman-Ruppin itseimevillä jätevesipumpuilla. Gorman-Rupp on maailman johtava itseimevien pumppujen valmistaja maailmassa. Itseimevä jätevesipumppu mahdollistaa maanpäällisen pumppaamon toteuttamisen. Gorman-Ruppin itseimevä jätevesipumppu ilmaa itsensä vaikka imuputki olisi tyhjentynyt takaisin imukaivoon. Itseimevät Gorman-Rupp jätevesipumput on tehty raskaaseen jätevesikäyttöön, niiden helppo huollettavuus ja säädettävyys takaavat huolettomia vuosia käyttäjilleen.

Maanpäällinen pumppaamo

Maanpäällinen pumppaamo on mahdollista toteuttaa myös kuiva-asenteisilla jätevesi Uppo-pumpuilla. Painelinja ja pumppaamon
sijoitus asettaa tälle tekniikalle hieman rajoituksia mutta muuten tekniikka on usein käyttökelpoinen jätevesipumppaamoissa. PXFlow pumput ovat erittäin käyttökelpoisia jätevesipumppuja näissä pumppaamokohteissa. Pumput on varustettu suljetulla jäähdytysjärjestelmän sisältävillä sähkömoottoreilla ja uppopumppujen pesillä/ juoksupyörillä. Koska maanpäällisissä pumppaamoissa ei ole moottorin tulva riskiä kuten esim. turvapumppaamoissa, on tämä pumppu tekniikka erittäin käyttökelpoinen maanpäällisissä pumppaamoissa. On huomattava että kuiva-asenteinen uppopumppu, esim. PXFlow, ei itse kykene automaattiseen ilmaukseen kuten itse- imevä Gorman-Rupp jätevesipumppu. Ilmaus huoltotöiden aikana on järjestettävä ulkopuolisella avulla.

Integroidut jätevesipumppaamot

Integroidulla jätevesipumppaamolla tarkoitetaan jätevesipumppaamoa jossa lujitemuovinen säiliö ja huoltorakennus on yhdistetty lujitemuovisen lattian avulla. Pumppaamo perustetaan saman betonilaatan varaan, josta sekä säiliö että rakennus saavat perustuksensa. Integroitu pumppaamo onkin jonkin verran syrjäyttänyt nk. turvapumppaamot markkinoilla. Integroidussa pumppaamossa jätevesimäärä / pumppaussykli saadaan suureksi koska säiliön koko tilavuus saadaan hyödynnettyä.

Uppopumpuilla varustetut integroidut jätevesipumppaamot

Yleisimpiä pumpputyyppejä integroiduissa pumppaamoissa ovat uppopumput. Pienet ja keskisuuret uppopumput on helppo asentaa pumppaamoon huoltorakennuksen nostokiskon ja nostimen välityksellä. Sähkö- ja automaatio keskukset ovat tuuletetussa ja lämpimässä tilassa, jossa niiden käyttöikä kasvaa ja niitä on helppo huoltaa ja kunnossapitää. ULEFOS Oy toteuttaa integroituja jätevesipumppaamoja PXFlow uppopumpuilla. PX pumppuvalikoimasta löytyvät oikeat pumput asiakkaiden pumppaustarpeisiin. Kuiva-asenteisilla pumpuilla varustetut integroidut jätevesipumppaamot

ULEFOS Oy toteuttaa integroituja jätevesipumppaamoja myös PXFlow kuiva-asenteisilla jätevesipumpuilla sekä Gorman-Rupp itse- imevillä jätevesipumpuilla. Asentamalla pumput ylös jätevedestä, kuivaan ja lämpimään tilaan, saadaan integroidusta pumppaamosta kaikki sen tarjoamat hyödyt esille. Tällöin myös pumput ovat huolettavissa ja kunnossapidettävissä ylhäällä huoltorakennuksessa.

Turvapumppaamot

Turvapumppaamo on maan alle sijoitettava pumppaamomalli, joka on ollut varsinkin 90-luvulla suosittu pumppaamo. Pumppaamossa pumput sijaitsevat kuivassa tilassa alhaalla pumppaamon pohjalla. Sähkö- ja automaatiokeskus sijaitsee joko pumppaamon sisällä hoitotasolla tai pumppaamon kannella kuten perinteisissä uppopumppaamoissa.

Turvapumppaamo väliseinällä

Yleisin turvapumppaamo malli on väliseinällä varustettu turvapumppaamo. Tässä pumppaamomallissa jätevesi on erotettu pumppaamossa väliseinällä huoltotilasta. Huoltotilassa sijaitsevat kuiva-asenteiset jätevesipumput ja sähkö/automaatiokeskus. Tässä pumppaamomallissa jäteveden tilavuus / pumppauskerta jää melko vaatimattomaksi vaikka koko säiliön halkaisija on verraten suuri. Tästä johtuen mallia käytetään usein pienissä pumppauskohteissa.

Turvapumppaamot erillisellä imu- ja pumppusäiliöllä

Turvapumppaamot voidaan toimittaa varustettuna erillisellä imusäiliöllä. Tässä ratkaisussa voidaan hyödyntää koko imusäiliön hyötytilavuus ja sijoittaa pumput erilliseen säiliöön huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Perus uppopumppaamot

Uppopumppaamot ovat markkinoiden eniten käytetty pumppaamotyyppi. ULEFOS Oy tarjoaa tätä peruspumppaamotyyppiä halkaisijoilla 1000, 1400, 1800, 2200 ja 3000 mm. Peruspumppaamot ovat käytännöllinen ratkaisu pieniin pumppauskohteisiin ja nk. latvapumppaamoihin joiden käyntiajat ovat vuositasolla kohtuulliset. Uppopumppaamot varustetaan usein pienillä ja keskisuurilla PXFlow uppopumpuilla.

Uppopumppaamot varustettuna kuivalla venttiilitilalla eli nk. Reppupumppaamot

Kuiva venttiilitila muodostaa eräänlaisen repun uppopumppaamon kylkeen. Tässä pumppaamotyyppi on saanut lempinimekseen ”Reppupumppaamo”. Pumppaamon venttiilit sijoitetaan kuivaan venttiilitilaan josta on helpompi huoltaan kuin perinteisessä uppopumppaamossa. Pumppuina käytetään perus uppopumppuja jotka sijaitsevat ”märällä” puolella. Sähkö- ja automaatiokeskus sijoitetaan pumppaamon kannelle kuten perus uppopumppaamossa.

Pumppaamon saneeraus

Jätevesipumppamoiden laskennallinen elinikä on noin 20- 25 vuotta. Tämän jälkeen ne vaativat perusteellisen saneerauksen toimiakseen taas seuraat 20- 25 vuotta. Toisin sanoen jos kunta/kaupunki omistaa 20 jätevesipumppaamoa pitäisi yksi pumppaamo vuodessa saneerata jotta pumppaamot eivät ikääntyisi liian vanhoiksi ja niiden odottamattomat rikkoutumiset aiheuttaisi suuria kustannuksia hätätöinä tehtyinä korjauksina. Pumppaamoiden jatkuva säännöllinen saneeraaminen säästää kustannuksia ja estää odottamattomia ohi-ja ylivuotoja tapahtumasta.

Pumppaamon saneeraus itseimevillä Gorman-Rupp jätevesipumpuilla

Suomessa on paljon paikallaan valettuja, uppopumpuilla varustettuja, betonisia jätevesipumppaamoita. Tällaisen pumppaamon saneeraus on helpoin ja usein jopa edullisin tehdä itseimevillä Gorman-Rupp jätevesipumpuilla. Vanha pumppaamo voi toimia kun uutta pumppaamoa rakennetaan säiliön kannelle. Kun uusi pumppaamo on valmis käytettäväksi voidaan vanhat laitteet purkaa uuden toimiessa. Näin vältytään usein kokonaan maanrakennustöiltä ja ohituspumppaus järjestelyiltä. Näin usein saneerauksen kokonaiskustannus on edullisempi ja käyttäjät saavat työturvallisen ja työhygieenisen pumppaamo mallin samalla toimituksella. Kaupunkien ja kuntien pääpumppaamoiden saneeraukset ovat usein ohituspumppauksen kannalta hankalia saneerauskohteita. Maanpäällinen saneeraus itseimevillä Gorman-Rupp jätevesipumpuilla on kokonaisedullinen ratkaisu näihin kohteisiin.

Lujitemuovisen pumppaamon saneeraaminen integroidulla rakenteella

Lujitemuovisen pumppaamon saneeraaminen toteutetaan usein asentamalla vanhan pumppaamon
vierelle tai sisälle uusi lujitemuovinen pumppaamo. ULEFOS Oy:n lujitemuovisäiliön integroitu
saneerausratkaisu tuo uusia mahdollisuuksia lujitemuovisäiliökohteisiin.

 • Ensin vanhan pumppaamon kansi leikataan irti.
 • Säiliöön laminoidaan uusi lujitemuovinen lattiarakenne ja pumppaamon putkistot ja pumput uusitaan.
 • Lujitemuovisen lattian päälle asennetaan huoltorakennus, jossa on sähkö- ja automaatiokeskus ja vesikalusteet valmiiksi asennettuna.
 • Pumppaamo otetaan käyttöön ja asiakkaalla on integroitu pumppaamoratkaisu valmiina käyttöön.

Tilaa laadukas pumppaamo Ulefosilta

Tuotteista löydät tarkemmat tiedot tuoteluettelostamme. Luetteloon löydät linkin sivun yläosasta.

Ota yhteyttä ja soita 010 315 6600.