010 315 6600 (Päivystys: 010 315 6610) info@ulefos.fi
Valitse sivu

Ympäristö


Ympäristöasioilla on keskeinen rooli kaikessa Ulefos Oy:n toiminnassa.

Suojelemalla ympäristöä turvataan ilman, veden ja maaperän puhtaus sekä eliölajien säilyminen. Jokainen meistä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

Ulefos Oy takaa kaikkien myymiensä tuotteiden ympäristöystävällisyyden. Yritys pyrkii edistämään elinkaariajattelua toimialallaan ja on ylpeä siitä, että kaikki sen käyttämät toimittajat huomioivat tuotantonsa ympäristövaikutukset ja pyrkivät minimoimaan tuotteiden valmistuksesta johtuvat päästöt.

Ulefos Oy:n päätoimitilat sijaitsevat Vantaalla SGN Group Oy:n toimitiloissa, jossa on käytössä Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä ISO 9001:2008 standardi, joka edellyttää myös ympäristönsuojelullisten näkökohtien huomioimisen.

Yrityksemme haluaa olla mukana edistämässä kaikkien sidosryhmiemme sitoutumista kestävään kehitykseen. Kehittämällä omaa toimintaamme ja tarjolla olevia ratkaisujamme tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ottaa ympäristövaikutukset entistä paremmin huomioon toiminnassaan.

Me Ulefos Oy:n työntekijät huolehdimme ympäristöstämme ja kannamme omalta osaltamme vastuuta huomisesta. Kannamme vastuuta yhteistyössä toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

KULJETUKSET

Vähennämme kuljetuksista aiheutuvaa ympäristöhaittaa tehostamalla meille toimittajilta saapuvia tavaravirtoja. Suosimme kuljetuksissamme yhteistyökumppaneita, jotka kantavat vastuuta ympäristöstä. Pyrimme minimoimaan sekä saapuvia että lähteviä kuljetuksia niitä mahdollisuuksien mukaan yhdistelemällä.

PAKKAUKSET

Pyrimme vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä ja käytämme aina tarkoitukseensa soveltuvia pakkausmateriaaleja. Pakkausmateriaalit kierrätetään mahdollisuuksien mukaisesti eteenpäin. Myös pakkausjätteen lajittelulla ja kierrätyksellä säästämme luontoa ja ympäristön kuormitusta.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

 • kannamme vastuuta ympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä
 • vähennämme yrityksemme tuottamia jätteitä ja päästöjä
 • ennaltaehkäisemme tapaturmat ja ympäristövahingot
 • lajittelemme jätteemme
 • toimitamme jätekemikaalit ongelmajätelaitokselle
 • suosimme suoria logistiikkaketjuja
 • kehitämme ja toteutamme ratkaisuja, joilla edistämme tuotteidemme kierrätystä

TAVOITTEET

 • kehitämme omaa toimintaamme jatkuvasti
 • ennaltaehkäisemme mahdollisia ympäristöhaittoja
 • pienennämme ympäristöhaittoja
 • ratkaisuillamme kehitämme myös asiakkaidemme toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan