Skip to main content
Ulefos > Yhteiskuntavastuu

Ulefos Yhteiskuntavastuu

Ulefosin eettiset ohjeet varmistavat eettisen toiminnan ja määrittävät yhteiset standardit kaikille johtajille, työntekijöille ja hallituksen jäsenille Ulefos-ryhmässä.

Kaikkien Ulefos-konserniin kuuluvien yritysten, työntekijöiden ja hallituksen jäsenten, osastosta, asemasta ja tehtävästä riippumatta, on noudatettava ja kunnioitettava kulloinkin voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja ohjeita. Yksittäisellä työntekijällä on myös henkilökohtainen vastuu noudattaa soveltuvia määräyksiä.