Skip to main content
Ulefos > YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Ulefosin tavoitteena on olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Olemme ylpeitä vahvasta ankkuroitumisestamme Pohjoismaiseen tuotantoon ja huolehdimme siitä, että kaikki toimintamme on vastuullista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailman yhteinen työsuunnitelma köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden torjumiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ulefos on valinnut 4 erityistä tavoitealuetta, joita koskien katsomme omaavamme parhaat vaikutusmahdollisuudet.

Edullista ja puhdasta energiaa

Puhtaan energian saatavuus ja käyttö on ehdoton edellytys sille, että selviämme maailmaa kohtaavista haasteista.

Ulefos Niemisen Valimo pyrkii sekä vähentämään energiankulutustaan että lisäämään uusiutuvien energianlähteiden osuutta käyttämästään energiasta.

Sähkösopimuksensa mukaisesti valimo käyttää ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua ”vihreää sähköä”.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Pyrimme liiketoiminnassamme kestävään kehitykseen käyttäen raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti.

Tuotteiden koko elinkaari huomioiden, kaikki tuotteemme ovat 100 %:sti kierrätettäviä.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Haluamme olla kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijöitä. Tämän saavuttaaksemme, meidän tulee edellyttää ympäristöystävällistä toimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme sekä kannustaa ympäristöystävällisiin julkisiin hankintoihin.

Tuotteiden pinnoitus aiheuttaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Ympäristölupamme mukaisesti, kyseisestä toiminnasta aiheutuvat päästöt eivät saa ylittää 100 mg C/Nm3.

Tuotteiden pinnoituksen vaikutuksen ollessa ensisijaisesti ainoastaan esteettinen, kannustamme asiakkaitamme vaatimaan maalaamattomia tuotteita. Tämän työn seurauksena, olemme onnistuneet vähentämään merkittävästi käyttämäämme maalimäärää.

Vastuullista kuluttamista

Työskentelemme vastuullisen kuluttamisen ja tuotannon puolesta kierrättämällä sekä vähentämällä jätemääriä, päästöjä ja raaka-aineiden käyttöä.

Tuotantomme seuraa vihreän talouden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Keskeiset tekijät tuotteidemme koko elinkaarta silmälläpitäen ovat: jätteiden hallinta, raaka-aineiden kierrätys, haitallisten kemikaalien käytön vähentäminen sekä tuotannon päästöjen vähentäminen.