Skip to main content
Ulefos > Arvomme

Arvomme

Arvomme ovat yhteinen kompassimme, joka näyttää meille suunnan, jotta voimme työskennellä kohti yhteistä tavoitetta. Arvomme kuvaavat sitä, että kuka olemme, mitä asioita puolustamme ja miten me Ulefosissa työskentelemme.

Symbol for Ulefos verdi Teamspirit

Yhteistyö on kulttuurimme ja liiketoimintamme perusta. Tiimityöskentely on keskeistä kaikille Ulefosin työntekijöille ja prosessimme kehittyvät jatkuvasti.

Symbol for Ulefos verdi Responsible

Pyrimme siihen, että meiltä löytyvät aina markkinoiden ympäristöystävällisimmät ratkaisut.
Välitämme toisistamme ja huomioimme eettiset ja sosiaaliset näkökohdat työssämme.

Symbol for Ulefos verdi Future Oriented

Kehityksen ja innovaation kautta toimitamme parhaan saatavilla olevan tuotevalikoiman asiakkaillemme. Valmistamme tuotteemme mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.