Skip to main content
Ulefos > Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Ulefos ylläpitää asiakasrekisteriä, joka sisältää sen liiketoiminnalle keskeisten yhteyshenkilöiden nimen, työnantajan, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

Yhteystietojen säilyttämisen tarkoituksena on jo toimitettujen tuotteiden tekniseen tukeen liittyvä neuvonta, toimitettavien tuotteiden toimituksista informointi, sopimusyhteistyöhön liittyvät muut yhteydenotot sekä tiedottaminen yrityksen yhteys- tai muissa tiedoissa mahdolllisesti tapahtuvia muutoksista.

Tämän lisäksi Ulefos ryhmä hyväksikäyttää asiakasrekisteriään suoramainonnassa tiedottaakseen asiakaskuntaansa uusista tuotteistaan.

Ulefos päivittää asikasrekisterinsä vähintään vuosittain ja poistaa pysyvästi kaikki vanhentuneet yhteystiedot.

Asiakasrekisteriin merkityillä henkilöillä on aina oikeus tarkastaa ja oikaista omat yhteystietonsa sekä vaatia tietojen poistamista.

Yhteystietojen käyttö suoramarkkinointiin on mahdollista kieltää valitsemalla ”Peruuta tilaus” vastaanotetun markkinointisähköpostin valintaruudukkeesta.

Asikasrekisteriin rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä Ulefosin tietosuojakoordinaattoriin kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tietosuojalainsäädäntöön perustuvien oikeuksiensa käyttöön.

Tietosuojakoordinaattorin yhteystiedot:

Jere Nieminen

Puhelin: 045 161 8860

Sähköposti: jere.nieminen@ulefos.com

Jokainen rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan loukatun henkilötietojensa käsittelyn johdosta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735 Sähköposti: tietosuoja@om.fi