010 315 6600 (Päivystys: 010 315 6610) info@ulefos.fi
Valitse sivu

Sähköhitsaus

Hinnasto


Sähköhitsaus

Sähköhitsaus. Mekaanisille liittimille vaihtoehtoista sähköhitsausta käytetään muovisten polyeteeniputkien liitoksiin vesijohtoverkostoa rakennettaessa. Liitettävän putken halkaisijasta riippuen käytetään joko sähköliitososia tai puskuhitsausta. Pienemmillä halkaisijoilla käytettävä sähköhitsaus perustuu perusaineen lämmittämiseen ja muovin sulamiseen liitoskohdassa. Sähköhitsaus tapahtuu siten, että osat lämmitetään sähköhitsauskoneella, jolla johtimien kautta johdetaan sähkövirtaa liitosmuhvissa oleviin vastuslankoihin. Virran voimakkuus ja lämmitysaika on tarkoin määritetty. Vaaditut arvot voidaan syöttää koneeseen käsin tai prosessi voi olla täysin automaattinen, jolloin hitsauskone tunnistaa siihen johtimilla liitetyn osan ja säätää hitsausajan ja virran automaattisesti. Hitsausosissa oleellinen ero on vastuslankojen sijainnilla. Joillakin valmistajilla langat on asennettu osan sisäpinnalle osittain näkyviin. Vaarana voi tällöin olla lankojen vahingoittuminen asennuksen yhteydessä ja hitsauksen epäonnistuminen. Plassonin muhveissa vastuslangat ovat aina perusaineen sisällä. Tällöin ne ovat suojassa asennettaessa putkea osien sisään. Liitettävien putkien päät pitää asianmukaisesti katkaista, puhdistaa ja pinnasta kaapia tai höylätä hapettunut pintakerros pois Plassonin työkaluilla.

Sähköhitsauksen onnistuminen riippuu esivalmistelusta, hitsausajasta ja lämpötilasta sekä myös jäähdytysajasta. Koko sähköhitsaus -prosessin ajan on tärkeää että liitettävät putket ja osat eivät pääse liikkumaan toisiinsa nähden. Tämä voidaan helposti varmistaa käyttämällä Plassonin hitsaustukia, joilla osat ja putket lukitaan paikoilleen. Hitsausteline ja tarvittaessa putken pyöristystyökalu tulisi kuulua koneiden, katkaisupihtien ja kaapimien sekä pihtahöylien lisäksi perustyökaluihin sähköhitsausta tehdessä.

Sähköhitsausosien lisäksi voidaan käyttää ruiskupuristettuja PE-putkiosia käsittäen mm. kulmat, t-haarat sekä erilaiset supistus- ja laippayhteet. Osat liitetään putkiin käyttämällä sähköhitsausosia.

Ulefos Plasson sähköhitsausosat, hitsausautomaatit ja höylät

PLASSON on yli 40 vuoden ajan ollut maailman johtavia laadukkaiden sähköhitsausosien valmistajia. Plassonin valmistamat sähköhitsausosat täyttävät kaikki moderneille paineistetuille vesi- ja jätevesiverkostoille asetetut korkeat vaatimukset. Laadukkuus yhdistettynä korkeateknologiseen SmartFuse-järjestelmään mahdollistaa sen, että Plasson voi tarjota markkinoiden taloudellisimman ja turvallisimman valikoiman sähköhitsaustarvikkeita.

sähköhitsaus – SmartFuse:

Sähköhitsausosat yhdessä Plassonin hitsauskoneiden kanssa muodostavat SmartFuse-järjestelmän, joka tarkoittaa, että hitsausprosessi on täysin automaattinen 400 mm putken halkaisijaan asti. Koko hitsausprosessi on tietokoneohjattu, mikä minimoi mahdolliset virheet hitsauksen aikana ja tuottaa tiiviit saumat ja pitkän käyttöiän.