Skip to main content
Ulefos > Ulefos Smart Water

Ulefos Smart Water

Autamme päivittäisen toiminnan optimoinnissa, mutta luomme myös perustan resurssiystävällisemmälle ja tulevaisuuteen suuntautuvalle vesi-infrastruktuurille.

Autamme sinua huolehtimaan maailman tärkeimmästä luonnonvarasta

Viemäriverkostojen hallinta

Jätevedenpumppaamoilla kerättävää dataa hyödyntäen pystytään selvittämään viemäriverkoston vuotavimmat osa-alueet. Viettoviemärissä tehtäviä IoT-mittauksia automaattisesti analysoimalla saadaan selville vuotovesi-määrät ja padotustilanteet eri osissa verkostoa. Toimitamme kenttälaitteita vesisyvyyden, virtaamaan ja vedenlaadun jatkuvatoimiseen mittaamiseen viemäriverkostossa.

Vesijohtoverkostojen hallinta

Lisää tietoa ja ymmärrystä vesijohtoverkoston virtaustilaan ja vedenlaatuun liittyen verkoston eri osissa. Tarkkaile virtaamia, painetasoja, mahdollisia paineiskuja, paineenkorotuspumppaamoiden toimintaa, vuotovesimääriä sekä talousveden laatua koko verkossasi ja ohjaa resursseja sinne missä niitä kipeimmin tarvitaan.

Integroidaan omaan järjestelmääsi


Ratkaisumme toimivat olemassa olevien rajapintojen kanssa toimittajasta riippumatta. Tarjoamme API-ratkaisuja useimpiin järjestelmiin, joten sinun on helppo päästä alkuun ja vältät investoimisen uusiin järjestelmiin seurantaa ja analysointia varten.

Saat yleiskatsauksen olemassa oleviin tietoihisi


Haemme tarvitsemasi tiedot ja asetamme ne saataville järjestelmääsi, jotta voit tehdä pitkän aikavälin strategisia arvioita tai tehdä nopeita päätöksiä akuuttien tapahtumien yhteydessä.

Räätälöity tarpeittesi mukaan


Kartoitamme tarpeesi ja tavoitteesi ja ehdotamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi.

Myynti

Kalle Viljanen
050 372 8321
kalle.viljanen@ulefos.com

Tekninen tuki

Pasi Pajula
045 787 02 969
pasi.pajula@preventos.fi